Tour overview

Tokyo Fuji Kawagoe 5D3N
โดยสายการบิน Thai Air Asia X

📍 ภูเขาไฟ ฟูจิ ชั้น5 📍 ลานสกีฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท
📍 งานประดับไฟ 6 ล้านดวง ซากะมิโกะ
📍 วัดคิตะอิน จังหวัด ไซตามะ 📍 หมู่บ้าน อิยาชิโนะซาโตะ
📍 เมืองเก่า คาวาโกเอะ 📍 วัดนาริตะซัน 📍 วัดอาสากุสะ
📍 ช๊อปปิ้ง ชินจุกุ 📍 แคท 3D ชินจุกุ จุดเช็คอินใหม่

Download pdf brochure