Tour overview

📌เที่ยวครบจบทุก Highlight อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ
🏖 เกาะตะรุเตา ที่คุมขังนักโทษในอดีตห่างไกล…แต่สวยงาม
🏖 ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง ณ เกาะไข่(ซุ้มประตูแห่งรัก)💙
🏖 เกาะหลีเป๊ะ 🏖 เกาะหินซ้อน 🏝 เกาะรอกลอย
🏊🏻‍♀️ อ่าวลิง 🏊🏻‍♀️ ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะผึ้ง 🏝 เกาะราวี
🏊🏻‍♀️ ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะอาดัง
🏖 ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา เมื่อคลื่นซัดกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด ณ เกาะหินงาม
🏊🏻‍♀️ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสัน ณ ร่องน้ำบัง
🏨 พักที่ บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว

Download pdf brochure