Tour overview

✨ อ่าวพังงา-เกาะปันหยี-เขาพิงกัน-เขาตาปู-ถํ้าลอด-จุดชมวิวเสม็ดนางชี – วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-จุดชมวิวเขารัง-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แหลมพรมเทพ – เกาะบายู-เกาะเมียง-เกาะบางงู-เกาะสิมิลัน – เกาะบายู-เกาะเมียง-เกาะบางงู-เกาะสิมิลัน – จุดชมวิวเขารัง-Ma Doo Bua cafe -แวะซื้อของฝาก

Download pdf brochure