Tour overview

เที่ยว สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย
เพลิดเพลินทัศนียภาพ อันงดงาม ณ
แก่งคุดคู้ แก่งหินขนาดใหญ่ ณ ลุ่มแม่น้ําโขง
พัก เชียงคาน ไหว้พระขอพร ณ
วัดศรีคุณเมือง เดินช้อป ถนนคนเดินเชียงคาน
ร่วมสืบสานประเพณี ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้า
สักการะเจดีย์ สักขีพยานแห่งสัจจะไมตรี ณ
พระธาตุศรีสองรัก
สักการะพระสัพพัญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ ณ วัดป่าห้วยลาด
ชม วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วิหารสร้างจากไม้สักทั้งหลัง
ไฮไลท์!!! ชมหมอก สัมผัสหนาว ณ 2 ภู
ภูทอกและภูเรือ
เยือน แลนด์มาร์คแห่งใหม่แห่งเมืองเลย สกายวอล์คเชียงคาน
พิเศษ!!! ชมเทศกาลดอกคริสมาสต์ ภูเรือ

 ✨

Download pdf brochure