Tour overview

เฮือนฮังต่อ – วัดมิ่งเมือง – ศาลพระหลักเมืองน่าน ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย – อ.ปัว – วัดภูเก็ต – ร้านกาแฟไทลื้อ – ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน – อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – จุดชมวิว1715 – บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน – พระบรมธาตุแช่แห้ง – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” – ร้านกาแฟ Erabica Coffee

Download pdf brochure