Tour overview

🍵 จิบชา ชมวิว ไร่ชาวังพุดตาล ดอยแม่สลอง
🍵 Lalitta Café คาเฟ่ป่าในตำนาน
🍵 ชมความงามสวนสวยตลอดปี สวนแม่ฟ้าหลวง
🍵 ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ จุดชมวิวพาโนรามา

Download pdf brochure