Tour overview

📌เช็คอิน หมู่บ้านเทพนิยายชงโวลดงป้อปราการฮวาซอง
🛏️พักย่านช้อปปิ้งฮงแด 🛏️
👉สวนศิลปะอันยาง ที่มีศิลปะโดดเด่นผสมผสานเข้ากับธรรมชาติที่สวยงามอย่างลงตัว
👉เกาะนามิ UNICEF Child Friendly Park แห่งแรกของเกาหลี
👉ป้อมฮวาซอง มรดกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO
👉สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกขนาดใหญ่และดีที่สุดของเกาหลีใต้

Download pdf brochure