Tour overview

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – ผาหัวสิงห์ – เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ – ศาลพระหลักเมืองน่าน – วัดมิ่งเมือง – ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ – วัดศรีพันต้น – ร้านขนมหวานป้านิ่ม – ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว

Download pdf brochure